Verneombudkurs 40 timer

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om at verneombud og medlemmer av et arbeidsmiljøutvalg skal ha dokumentert 40 timers opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet.

Verneombudets oppgave er å se til at virksomheten ivaretar arbeidernes sikkerhet, velferd og helse i henhold til loven. Verneombudet skal også ivareta arbeidsmiljøet og arbeidstakernes interesser som omhandler arbeidsmiljø.

Innhold i kurset er i hovedtrekk:

  • Arbeidsmiljø. Lover og forskrifter.
  • Verneombudets rolle
  • Varsling
  • Arbeidsbetingelser
  • HMS-håndbok
  • HMS på byggeplassen
  • Arbeid i høyden og farlig utstyr

Tilbys som:

Fysisk kurs – 40 timer over 4 dager

Kurset kan også gjennomføres som nettkurs og webinar

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Skriv gjerne litt om deres ønsker og forventninger i kommentar-boksen.

Kontaktskjema