HMS-kurs for Ansatte

Helse, miljø og sikkerhet handler om å skape en trygg og god arbeidsplass. 

Arbeidstakere som har i oppgave å lede og/eller kontrollere andre arbeidstakere skal ha kompetanse til å vurdere og utføre kontroll av om arbeid utføres på en helse og sikkerhetsmessig måte.

Kurset er basert på Arbeidstilsynets veiledning om opplæring.

Kursets innhold:

  • Formålet med Arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsmiljøet
  • Arbeidstid og ansettelsesforhold
  • Internkontrollforskriften
  • Avslutning HMS for ansatte

Tilbys som:

Fysisk kurs – Varighet 6 timer

Kurset kan også gjennomføres som nettkurs og som webinar.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Skriv gjerne litt om deres ønsker og forventninger i kommentar-boksen.

Kontaktskjema